यही मिती २०७०-५-२४ गते…

यही मिती २०७०-५-२४ गते बाट प्रोलिफिका उच्च माबी मा सन्चलन भैरहे को प्रथम ,दोश्रो र तेस्रो बर्षको बर्सिक परिक्षा बिशेस कारण बस परिक्षा केन्द्र सर्न गै मिती २०७०-५-२७ गते बाट सञचालन हुने परिक्षा नेपाल ईन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साईन्स एण्ड टेक्नोलोगि, गौसालामा हुने जानकारी गरा इन्छ यस बाट बिद्यार्थीहरु मा पर्न गएको असुबिधा प्रती क्षमाप्रथी छो
बिसतृत जानकारी को लागि मिती २०७०-५-२५ गते को गोरखा पत्र हेनु हुन अथवा फोन न ९८४९६५१६७४ म सम्पार्क गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ

Post your comments